(1)
Masrun, M.; Yuniarti, T.; Jufri, A.; Firmansyah, M.; Kurniansah, R. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN DAN PEMBINAAN UKM BIDANG PARIWISATA DI PANTAI CEMARA LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT. Abdimas Sangkabira 2023, 4, 23-33.