Masrun, Masrun, Titi Yuniarti, Akhmad Jufri, M. Firmansyah, and Rizal Kurniansah. 2023. “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN DAN PEMBINAAN UKM BIDANG PARIWISATA DI PANTAI CEMARA LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT”. Jurnal Abdimas Sangkabira 4 (1):23-33. https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v4i1.804.