Irwan, M., T. Herwanti, E. Salmah, S. Maryam, and E. Agustiani. “PENYULUHAN TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI PENGUSAHA PEMULA DI LINGKUNGAN GRISAK KELURAHAN KEKALIK JAYA”. Jurnal Abdimas Sangkabira, vol. 1, no. 2, June 2021, pp. 118-30, doi:10.29303/abdimassangkabira.v1i2.36.